Byggnadsvårdspriset

Priset instiftades 2015 och delas ut vartannat år. Vem som helst kan nominera sig själv eller annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser. Juryarbetet utgår från tre bedömningsområden: bevara, använda, utveckla.

2019 års finalister

Den 28-29 mars 2019 besökte juryn dessa byggnadsvårdsprojekt för att få se och veta mer om använda material och metoder liksom vägväl i renoveringsarbetet.
Grundläggande i juryns urvalsarbete är respekt till byggnadens orginalutförande, visad hänsyn till omkringliggande bebyggelsemiljö, anammande av lokal byggnadskultur, proportioner och detaljutformning samt teknik- och materialval.

Byggnadsvårdsprojekten tillhör någon eller flera av kategorierna:

BEVARA

En gammal byggnad eller bebyggelsemiljö har bevarats genom större åtgärder eller längre tids underhåll. Projektet har genomsyrats av lokal byggnadskultur liksom äldre byggnadstekniker och material.

ANVÄNDA

En äldre byggnad har räddats från förfall genom att den anpassats för ny funktion. Nödvändiga ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och den nya funktionen främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

UTVECKLA

En ny byggnad har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse. Konstruktionen kan vara nyskapande, men ska vila på grunder i den lokala byggnadstraditionen.

Röstningen är avslutad

Finalister 2019

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng

Dalarnas byggnadsvårdspris tackar alla er som skickat in bidrag till Dalarnas byggnadsvårdspris 2019, men inte gick vidare denna gång.
Sallinggården, Svärdsjö

Projektet visar mycket stor kunskap om byggnadsvårdens material och metoder. Exteriör och interiörer har en gammaldags atmosfär och är mycket inbjudande. Resultatet är i mångt och mycket en ny byggnad som är välbyggd och fin, men som alltför mycket skiljer sig från den som fanns här tidigare.

Hotell Gylle, Borlänge

Tyvärr kvalificerade sig detta objekt ej i någon av tävlingens kategorier.

Bengtsarvet, Grycksbo

En trivsam gårdsmiljö med traditionella material som träpaneler, tegeltak och röd slamfärg. Juryn bedömer dock att de tillägg som gjorts inte har tillräckligt förankring i lokala byggnadstradition samt är tillräckligt anpassade till befintligt byggnad, som krävs för ett byggnadsvårdspris.

Garagebyggnad, Svärdsjö

Mycket hög kvalitet och inslag av lokala byggnadsmaterial som gråstensgrund, taktegel och rödslammade paneler. Garagets gavel har väl avvägda proportioner. Det högresta taket är dock främmande för Dalarnas och Svärdsjös lokala byggnadskultur. Ett plus är dock att den nya byggnaden är mycket fin och använder traditionella material.

Gräsbergets fäbod, Gröntuv

Takomläggningar, grundförstärkningar och timmerlagningar i fäbodbyggnaderna har förlängt bevarandet ytterligare en generation. Det är behjärtansvärt och beundransvärt! Juryn hade önskat smäckrare takdetaljer såsom plåtarbeten och vindskivor.

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng

Vi önskar er lycka till med era fortsatta renoveringsarbeten!

/Dalarnas byggnadsvårdspris