Dalarnas Byggnadsvårdspris

Uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund i Dalarna.

Anmälan är öppen!

I juni 2021 delas Dalarnas byggnadsvårdspris ut för fjärde gången!

Från och med den 1 december 2020 till och med den 15 februari 2021 kan du nominera ditt eller någon annans byggnadsvårdsprojekt till tävlingen. Vem som helst kan nominera sig själv eller någon annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser. Nomineringen sker genom att du fyller i formuläret och bifogar bilder av byggnaden här.

Juryns bedömningar

En jury utser ett mindre antal finalister och studerar dessa byggnadsvårdsprojekt på plats.

Juryn består av representanter för Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Falu Rödfärg och Länsstyrelsen Dalarna. I mars besöker juryn byggnaderna och deras byggnadsvårdare för att få veta mer om projekten och för att uppleva resultaten.

Grundläggande i juryns bedömningsarbete är

  • Respekt till byggnadens originalutförande.
  • Hänsyn till omkringliggande bebyggelsemiljö.
  • Tillämpande av lokal byggnadskultur
  • Omsorgsfull formgivning med harmoniserande proportioner och detaljer.
  • Kloka teknik- och materialval.
  • Främjande av långsiktigt bruk.