Dalarnas Byggnadsvårdspris

Uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap om äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund i Dalarna.

Vinnare i Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023

Sven Erik Eriksson med byggnadsvårdsprojektet Ekonomibyggnaderna på Ollasgården är vinnare i Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023.

Sven Erik Eriksson har genom omsorgsfull och varsam renovering räddat tre ekonomibyggnader i odlingslandskapet; en hölada, en smedja och en rökbastu. Han har i teori och praktik utforskat byggnaderna, den lokala byggnadstraditionen och byggnadstekniken stråtaksläggning – ett i Dalarna bortglömt hantverk. Höladans stråtak har rekonstruerats med täckning av vass från närområdet och av halm från egen odling på Ollasgården. Dessutom har Sven Erik skapat möjligheter för fler att delta i projekten, genom bland annat byggnadsvårdskurs. Sven Erik Eriksson har tagit fasta på, inte bara enstaka byggnader, utan en hel gårdsmiljö. Detta med vilja att utforska, bevara, bruka och uppleva den tillsammans med andra. På Ollasgården möts människor kring kultur och natur, dåtid och framtid.

Grattis!

Juryn ger även Johan Backlin, med byggnadsvårdsprojektet Östra flygeln på Klosters herrgård, hedersomnämnanden för särskilt väl utförda byggnadsvårdsprojekt.

Vinnare av publikpriset

Byggnadsvårdsprojektet Slaktar-Gustavs gård är vinnare av publikpriset i Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023.

2023 års byggnadsvårdsprojekt

Årets tävlingsbidrag rymmer en stor spännvidd av byggnadsvård med goda exempel på minutiöst bevarande, varsam ombyggnad för nya funktioner och nybyggnad i äldre miljö. Byggnadsvårdsprojekten rör sig om alla möjliga typer av hus, från arbetarbostäder till herrgårdsflyglar, och de finns spridda i stora delar av Dalarna.

Vilket byggnadsvårdsprojekt är din favorit? Här får du veta mer om de olika projekten och rösta i sidotävlingen Publikens favorit.

Finalister 2023

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng