Dalarnas Byggnadsvårdspris

Uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund i Dalarna.

Tack för era tävlingsbidrag!

Nomineringen till Dalarnas byggnadsvårdspris är stängd och nu följer juryns arbete med att välja ut de mest intressanta tävlingsbidragen. Utsedda finalister kommer att kontaktas i god tid inför juryns platsbesök.

Den 8 mars
Finalisterna 2021 presenteras och omröstningen ”Publikens favorit” öppnar. Vem som helst kan rösta på sin favorit bland årets finalister.

Tidsperioden 15 mars-4 april
Finalisterna besökas av juryn som får se och uppleva byggnadernas exteriörer på nära håll och ställa frågor om genomförandet.

Den 21 maj
Vinnaren 2021 presenteras.

Den 8 maj
Omröstningen publikens favorit stänger.

Den 5 juni
Digital prisutdelning med bland annat landshövdingens tal och presentation av årets vinnare.

Juryns bedömningar

En jury utser ett mindre antal finalister och studerar dessa byggnadsvårdsprojekt på plats.

Juryn består av representanter för Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Falu Rödfärg och Länsstyrelsen Dalarna. I mars besöker juryn byggnaderna och deras byggnadsvårdare för att få veta mer om projekten och för att uppleva resultaten.

Grundläggande i juryns bedömningsarbete är

  • Respekt till byggnadens originalutförande.
  • Hänsyn till omkringliggande bebyggelsemiljö.
  • Tillämpande av lokal byggnadskultur
  • Omsorgsfull formgivning med harmoniserande proportioner och detaljer.
  • Kloka teknik- och materialval.
  • Främjande av långsiktigt bruk.