Dalarnas Byggnadsvårdspris

Uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund i Dalarna.

Jelkgården är 2021 års vinnare!

Jelkgården är en kringbyggd gård i Kärvsåsen. Britt Eklund och Knapp Lennart Pettersson har vårdat den sedan 1982. Förutom att bevara gårdens alla byggnader har de även rekonstruerat två timmerhus som var rivna när de kom dit. Jelkgården är ett utmärkt exempel på god byggnadsvård med fyrtio år av varsamma åtgärder och utforskande av lokalt byggnadsskick i Dalarna.

Grattis!

Film om Jelkgården

Erik Pers är publikens favorit!

I sidotävlingen Publikens favorit var det 385 personer röstade. Vinnaren Torbjörn Svensson som tar hand om gården Erik Pers i Solvarbo fick 187 av dessa röster. Här har de äldre byggnadernas exteriörer vårdats varsamt och flera av interiörerna har moderniserats för att tillgodose dagens behov av varmbonade bostäder och verksamhetslokaler.

Grattis!