Dalarnas byggnadsvårdspris 2023 – Anmälan öppnar 1 februari 2023. Du kommer att hitta anmälningsformuläret här.

Dalarnas Byggnadsvårdspris

Uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap om äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund i Dalarna.

Vinnare 2021

Jelkgården är en kringbyggd gård i Kärvsåsen. Britt Eklund och Knapp Lennart Pettersson har vårdat den sedan 1982. Förutom att bevara gårdens alla byggnader har de även rekonstruerat två timmerhus som var rivna när de kom dit. Jelkgården är ett utmärkt exempel på god byggnadsvård med fyrtio år av varsamma åtgärder och utforskande av lokalt byggnadsskick i Dalarna.

Film om Jelkgården

Publikens favorit 2021

I sidotävlingen Publikens favorit var det 385 personer röstade. Vinnaren Torbjörn Svensson som tar hand om gården Erik Pers i Solvarbo fick 187 av dessa röster. Här har de äldre byggnadernas exteriörer vårdats varsamt och flera av interiörerna har moderniserats för att tillgodose dagens behov av varmbonade bostäder och verksamhetslokaler.

Dalarnas Byggnadsvårdspris 2023

Den 31 mars
Anmälan till Dalarnas byggnadsvårdspris 2023 stängs.

Den 25 april
Nominerade bidrag presenteras och sidotävlingen Publikens favorit öppnar.

Den 28 april
Årets finalister presenteras.

Den 1 juni
Vinnare i Dalarnas byggnadsvårdspris 2023 presenteras.

Den 31 augusti
Röstningen i Publikens favorit stänger.

Den 9 september
Prisutdelning vid Falu Gruva.