Om Byggnadsvårdspriset

Intresset för byggnadsvård ökar och det är många som vill ta hand om sina hus enligt byggnadsvårdens principer. Dalarnas byggnadsvårdspris vill belysa och uppmuntra goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick, kunskaper inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande byggande på traditionell grund i Dalarna.

Priset instiftades av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falu Rödfärg, Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas museum 2015 och delas ut vartannat år. I juni 2021 delas priset ut för fjärde gången.

Vem som helst kan nominera byggnadsvårdsprojekt till tävlingen, sig själv eller en annan privatperson, en förening eller ett företag.

Alla kvalificerade bidrag nomineras och bedöms av en jury, bestående av fyra representanter för tävlingens stiftare. Juryn väljer ut ett mindre antal finalister bland de nominerade bidragen som de besöker för att få veta mer om projektet och för att uppleva platsen. Grundläggande i juryns bedömningsarbete är:

  • Respekt till byggnadens originalutförande.
  • Hänsyn till omkringliggande bebyggelsemiljö.
  • Tillämpande av lokal byggnadskultur.
  • Omsorgsfull formgivning med harmoniserande proportioner och detaljer.
  • Kloka teknik- och materialval.
  • Främjande av långsiktigt användande.

Efter juryns platsbesök utses en vinnare. Samtidigt kan publiken rösta fram sin favorit. Tävlingen avslutas med en prisutdelning vid det vinnande byggnadsvårdsprojektet.