Dalarnas byggnadsvårdspris 2023 – Anmälan öppnar 1 februari 2023. Du kommer att hitta anmälningsformuläret här.

Jury

JURYMEDLEM

ERIK THORELL

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund

Etnolog

JURYMEDLEM

Jacob Hidemark

Representant för Falu Rödfärg

arkitekt SAR/MSA

JURYMEDLEM

Malena Andersson

Dalarnas museum

Byggnadsantikvarie

JURYMEDLEM

Ulrika Jansson

Länsstyrelsen Dalarna

Antikvarie

Bedöma byggnadsvård

Juryn utser ett mindre antal finalister, besöker byggnaderna och deras byggnadsvårdare för att få veta mer om genomförandet och för att uppleva resultaten på plats.

Grundläggande i juryns bedömningsarbete är:

  • Respekt till byggnadens originalutförande och årsringar.
  • Hänsyn till omkringliggande bebyggelse och lokalt byggnadsskick.
  • Kloka teknik- och materialval.
  • Omsorgsfull formgivning med harmoniserande proportioner och detaljer.
  • Främjande av långsiktigt bruk.

Juryn består av representanter för Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Falu Rödfärg och Länsstyrelsen Dalarna.