Jury

JURYMEDLEM

ERIK THORELL

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund

Etnolog

JURYMEDLEM

Jacob Hidemark

Representant för Falu rödfärg

arkitekt SAR/MSA

JURYMEDLEM

Malena Andersson

Dalarnas museum

Byggnadsantikvarie

JURYMEDLEM

Ulrika Jansson

Länsstyrelsen Dalarna

Antikvarie