2020-2021

Kärvsåsens byväg 12

 • Ort:Boda-Kyrkby
 • Typ av objekt:Gård
 • Byggår:1750 och framåt
 • Övrigt:Byklunga
 • Interiör:
  Dalmålningar på trä, väv och papper
 • Exteriör:
  Timmer och Panel
 • Trädgård/Omgivning:
  en kringbygd gård med dyngstabalk och köksträdgård
 • Annat:Jelkgården är en kringbyggd gård med parstuga, matbod, fjus, stall, trösklada och tröskvandring. När vi köpte gården saknades byggnaderna på södra sidan. Endast rester av husgrunder fanns kvar. Vi har här kompletterat och låtit timra en tvåvånings enkelstuga och loftbod, såsom det troligtvis sett ut en gång. Parstugan är från mitten av 1700-talet och uthusen från 1800-talet. Parstugan var bebodd till 1940-talet och blev lämnad intakt då familjen flyttade till ett nyare hus på samma fastighet. Från början var parstugan en våning men höjdes med fyra stockvarv år 1876. Fönstren höjdes också då. Vi har bevarat dessa två drag. Vi har gjutit plintar frostfritt under alla knutar och rätat upp huset. Yttertaket fick läggas om på gammalt vis och täcktes med begagnat enkupigt tegel. Stugu hade murstock som fick göras om. Golven tog vi ut och gjöt plintar frostfritt för nya golvsyllar. Vi har inte isolerat golvet utan rustat det som det var. Innertaket i stugu fick kompletteras en del. Innertaket i utistugu fick läggas nytt på sidsektionerna. Mittsektionen gick att återanvända. Fönstren i stugu är nya medan fönstren i utistugu gick att behålla. Ytterpanelen fick vi ta ner men kunde sätta tillbaka den igen efter att ha lagt den i gräset med utsidan ner så att daggen gjorde att skålformen försvann. Första gången vi målade gården kokade vi rödfärgen själva med ljust pigment. Parstugans stugu är helt bemålad på träpanel av bodamålaren Torrångs Olof Samuelsson år 1849. Kammaren är schablonmålad på linagnsputs och farstun på papper. Konservator Anders Persson i Linghed har hjälpt oss med konserveringen av de gamla målningarna. Utistugus målningar på linneväv såldes till en uppköpare i Rättvik på 1930-talet men gården och målningarna finns dokumenterade av Nordiska Museet år 1918. Vi har låtit Slotts Barbro göra kopior av målningarna och på så sätt få upp interiören igen. Vi levererade gammal kyprad linneväv som hon målade på. Rummet hade två stora målningar av Vinter Carl Hansson från år 1795 och resten av Torrångs Olof från år 1836. För några år sedan hade vi turen att kunna ropa tillbaka en av orginalmålningarna av Vinter Carl, tre vise män. Två original med blomsterurnor av Torrångs Olof har vi också kunnat köpa tillbaka. Gården är byggnadsminnesmärkt och vi fick bidrag från Riksantikvarieämbetet för att renovera uthusen. Fjusdelen på norra längan behövde timras om. Vi höjde upp överdelen och timrade en ask under den. Taket återställdes med pärt som vi handklöv själva. I fjuset har vi nu ett dräktmuseum med gamla dräktdelar, inropade på auktion, som visar bodas dräktskick under 1800. Utanför gårdsfyrkanten har vi en lös utistugu även den med målningar på väv av Torrångs Olof Samuelsson. Målningarna är gjorda 1854. Huset kommer från Lissgården i Boda Kyrkby och har varit utflyttad till Lerdal i Rättvik. Vid försäljning köpte vi den och flyttade den till vår gård. Även dessa målningar har Anders Persson konserverat. Vi har även flyttat en ängslada från en Tysk gård i Kärvsåsen till vår gård. Ladan har varit en trösklada från början. I projektet som gick ut på att bevara ängslador fick vi förfrågan om att ta hand om ladan. Stockarna var fällda år 1541 enligt ett årsringsprov som togs inom projektet. I dag håller vi på att rusta en parstuga till som stått på Bodforsgården i Kyrkbyn i Boda. Vi har köpt den av kommunen och flyttat den till vår gård. Den är intressant för att i Bodforsgården bodde under 1840- och 50-talen Bodas brudkläderska, Greta Bodfors. Så den har en viss proviniens.

Årets bidrag

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng