2023

Östra flygeln på Klosters Herrgård

 • Ort:Kloster 123, Garpenberg
 • Typ av objekt:Flygelbyggnad till Klosters herrgård.
 • Byggår:Byggnaden uppfördes av Anders Rosenborg 1774. Byggnaden har under åren 1774 till idag renoverats ca nio gånger med tanke på tre lager limfärg och 5 lager tapet. Flygelbyggnaden var från början till för gäster med kök i källaren där man tillagade maten som sedan bars upp till stora huset. Troligen på grund av brandrisken. 1800 talets sista hälft användes flygeln till bland annat sjukstuga och mejeri. 1900 talets första hälft fortsatte man med mejeri och byggde om rummen till lägenheter. Från 1950 till och till med 2018 har flygeln stått tom och ouppvärmd och används som förråd. Dåvarande ägare Korsnäs Marma AB gjorde en besiktning 1962 där man kan läsa i besiktningsprotokollet följande. ”Östra flygeln på Kloster skall stängas igen och ingen renovering ska ske på grund av att här kan ingen sova på grund av forsen brus” Detta var nog räddningen då inga delar av inredningen som tex dörrar och kammar lås har tagits bort och inga andra byggnationer har utförts.
 • Byggstart:
  Projektet började våren 2018 med renovering av yttertak, fönster och fasad. Indragning av el vatten och värme samt urgrävning av ifylld del mellan huset och den stensättning som idag är fördämningsdamm. Skicket på flygeln var väldigt dåligt och nergånget på grund av att huset stått oanvänt i närmare 70 år. Många fuktskador och sättningar i källaren. Genom att husets väggar är av sten och bärlinorna var friska så hade plan två inte påverkats negativt. Målet från början var att skapa en eventlokal för besökare i en unik miljö, med en blandning mellan gammal och ny teknik.
 • Omfattning, material och metod:
  Projektet omfattas av utsida, tak fasad och fönster. Utgrävning av den del mellan stenmur och fasad i öster som idag kallas tavernan som blivit entré för besökare. Västra delen av källarplanet har det skett en nybyggnation som idag är kök och matsal. Original källaren grävdes ut och gjordes om till matsal med öppen spis. Två toaletter varav en handikapptoalett uppfördes i en av pigkamrarna och i den andra uppfördes ett diskrum. Plan två renoverades tillbaka till 1774 med framtagande av original utförande förutom indragning av sju värmeelement och el hubbar i golvet. Vi valde att återanvända mycket av materialet som fanns i lokalen som tex smid spik från golvet som revs ut för att hitta original golvet. Denna spik användes sedan i de kil sågade taket som ersatte trasigt ler klining tak i källaren. Golvbrädorna har åter används för att uppföra väggar i toaletterna samt trapphuset. Stor teglet som vi fann när spisen revs på våning två återanvändes till trappsteg i trappen från källaren till våning två. Denna trapp hade på grund av fukt vitras söner med åren på grund avsaknaden av huv på skorstenen.
 • Bevarande - nyskapande:
  Vi har använt oss av traditionella metoder vid genomförandet, ned tvättningen av bef limfärg i taken har gjorts med applicering av vatten samt skrapning. Taken är sedan grundande med mager oljefärg samt färdig målade med Emulsionsfärg bruten s0502-y Snickerier är hel renskrapade och dokumenterade till s2502-y (grön umbra), samt målade med blank linoljefärg. Då målbilden från början var att vi skulle ta fram en blå limfärg i rum 104 med schablon måleri, det var det som var initialt tydligt, under alla tapet lager. Därefter blev det en spännande resa som tog sin början när inget var som vi trodde, och det gällde i samtliga rum. Resan kan beskrivas emellanåt som att navigera mot ett mål som vi inte visste fanns, under ett antal tapet lager samt flera lager limfärg, fann vi då ursprungs målningar från 1774, jag tog mössan i vacker hand och knallade över till Herrgården hämtade och meddelade ägarna samt skickade signaler till Olle Lind på Länsstyrelsen, att nu händer det grejer i Kloster. Bilden var densamma i samtliga rum, dekorations måleri längst ner under alla skick av färg och tapeter. Original måleriet har tagits fram med skalpell, samt vatten, detta har sedan konserverats samt dokumenteras för att kunna återställas. Väggarna exkl den bef ytan i varje rum som är original, har sedan lagats upp, för limmats med tapetklister, makulerats med tunt papper samt målats med Emulsionsfärg i s1002-y, för att man i en framtid ska kunna ta fram original måleriet igen. Golven är målade efter framskrapade kulör fragment, hoplimmade, samt målade 4gånger med linoljefärg med friser och allt, såväl målning av väggar samt golv har skett på fri hand. Uppmätning samt dekoration har utförts av Målarmästare Michael Ericsson och Martina Nyström. Övriga målare som varit med är bla Arne Myrsell samt Andreas Rappendal, då vi är ett litet företag har nog samtliga på målerifirman varit involverade i detta fina projekt. Vi startade måleriarbetena nov 2019 och färdigställde dessa maj 2021, vi har arbetat ca 2000 timmar med att återställa Klosters östra Flygel.
 • Utmaning:
  De svåraste med detta projekt har nog varit att inte från början veta vad som fanns bakom lagren av tapet och limfärg. När vi fann originalmålningen insåg jag att detta blir jättebra men också mycket dyrare. Med god hjälp av antikvarie Olle Lind och Konservator Anders Persson samt Målarmästare Ericsson så blev allt till slut väldigt enkelt och proffsigt utfört med god antikvarisk kunskap.
 • Resultat:
  Idag har vi event verksamhet och visningar i 1700 tals våningen för grupper och besökare. Mest lyckat är helheten med kombinationen av antikvarie arbete, byggnadsvård samt för gården känslan att nu har vi ett till ben att luta oss i mot i vårat företagande, samt känslan av att nu har vi bevarat detta hus till eftervärlden. Skulle någon vilja ta fram alla originalmålningar på väggarna så finns dom gömda bakom ett tunt tunt papper som har limmats så att de lätt kommer att kunna tas bort. De roligaste var nog när vi hade invigningen den 28 augusti 2021 när alla 35 otroligt duktiga hantverkare med respektive kom på middag.
 • Övriga personer:
  Under detta projekt har 35 olika hantverkare varit delaktiga och jag kan bara konstatera att runt om Kloster några mil har vi fantastiskt skickliga hantverkare. Jag vill framförallt lyfta fram samarbetet med antikvarie Olle Lind samt Konservator Anders Persson och Målarmästare Michael Ericsson. Utan dessa personer hade detta projekt inte kunnat genomföras.
 • Byggnadsvård för dej:
  För mej betyder byggnadsvård att flytta fram historiska byggnader i framtiden så historien inte försvinner och glöms bort. Landsbygdsutveckling är väldigt stimulerande för en entreprenör. Med hjälp av historiska byggnader kan man skapa storytelling kring platsen. Detta tillsammans blir värdefullt, då besökare kommer till gården och får ett berikande besök.
 • Byggnadsvårdstipset:
  Använd dej av kunnigt folk som du hittar genom att få referenser och tips av folk inom branschen du kan lita på. Mitt favorit material är linoljefärg.
 • Mer info:
  www.klostersherrgard.se Instagram/Facebook: # klostersherrgård

Årets bidrag

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng