2023

Rättarbostaden på Spadarvet

 • Ort:Kerstis väg 5, Sundborn
 • Typ av objekt:Mindre Bergsmansgård, Bergfrälsehem byggd år 1580.
 • Byggår:Rättarbostaden på gården Spadarvet räknas som ett av Sundborns äldsta hus och faller inom ramen för kulturhistoriskt intresse enligt Falu kommun och Länsstyrelsen i Dalarna. Enligt det borrprov man utfört i timret kan man datera delar av stockvarven från sent 1500-tal. Gården Spadarvet finns redan nämnd år 1569-1574 i boken om Sundborns Bergsmän (klenhyttorna) som byggdes och där man utförde en förberedande bearbetning av kopparmalmen till ”skåltackor” innan kopparen transporterades in till Falun för vägning vid våghuset. Rättarbostaden på Spadarvet byggd ca 1580 (nämnd som Sparshyttan i boken ”Från Källorna till Havet” ) byggdes förmodligen med anledning som boplats och tillsynsbostad till den klenshytta som fanns på Spadarvet belägen längts ner på gården dikt an mot ”Lissebro-bäck” för att där hämta vattenkraft till bearbetningen av kopparmalmen. Man kan fortfarande se slagg som ligger i öppen dager efter kopparhanteringen. Rättarbostadens karaktär är en mindre bergsmansgård typiskt för 1600-tal närmare bestämt ett typexempel av ett Bergfrälsehem. Huset är byggt i timmer i kvadratisk utformning. Där de två centrala huvudrummen är kvadratiska och det som skiljer rummen åt är den mindre bergmansspisen och murstocken. Båda de kvadratiska rummen är beklädda med linagnsbruk som senare Carl Larsson låtit grundmåla och sedan stänka. Alla golv och tak är original då huset byggdes runt 1580. Köket var integrerat med salen dvs vardagsrummet. Det nuvarande köket var då ett kallrum och bakom köket var ”kammarn” som senare byggdes om av Carl Larsson till sängkammare åt rättar paret Erik och Hilma Kvarnberg.
 • Byggstart:
  Renoveringen av denna fastighet har skett i olika omgångar.
 • Omfattning, material och metod:
  År 2012 startar en omfattande renovering av huset. efter beviljat bygglov uppförs ett gårdshus där en tidigare mjölkkammare stått. Den nya huskroppen sammanbyggs i vinkel mot det befintliga huset. Den återuppbyggda mjölkkammaren fick ett ateljé fönster för att få in morgon solen. Och den lilla bygganden i mitten är förbindelselänken mellan huvudbyggnaden dvs Rättarbostaden och Mjölkkammaren. Den är byggd i 1600-talsstil för att matcha in i de övriga byggnadernas utformning. Byggnaden är idag ett orgelhus där f.d. kororgeln från Kung Karls kyrka i Kungsör finns placerad och är helt spelbar. År 2018 är renovering och återuppbyggnad av mjölkkammaren färdigställd. Projektet omfattade byte av vatten och avloppssystem, installation av bergvärme, ny el och renovering av skorsten. Befintligt kök är renoverat, under tillsyn av konservator Lennart Persson.
 • Bevarande - nyskapande:
  Dessa kulturhistoriska ting som finns i detta hus beskriver inte bara den historia som finns beskrivet i lexikon och historieböcker. Denna bok ett av många exempel på Carl och Karin Larsson kunskap och intresse för konst och kulturhistoria. År 1897 strax efter deras hemkomst från Frankrike köper de in gården Spadarvet med rättarbostad, ladugård, ekonomibyggnader och tillhörande skog och mark. Spadarvet är då i ett mycket illa skick och Carl och Karin låter renovera mangårdsbyggnaden samt rättarbostaden till beboeligt skick. Husens interiörer dekorerar de tillsammans med färg och textil. Man kan nästa säga ett Spadarvet och Rättarbostaden blir en Carl Larsson gård i ett mindre format. Lika kärleksfullt renoverat och smyckat med konst, antikviteter och sin egna prägel på interiören. Den interiör som de senare blev känd för runt om i världen. Sovrummet dvs ”kammarn” inredes av Carl och Karin Larsson den typiska Carl Larsson röda och gröna tonen. Väggarna är beklädda med linagnsbruk som enda väggisolering. Väggarna är färgsatt av Carl Larsson med svarta och vita stänk på en rosa bakgrund. Innetaken är original furu tak i fallande längder och fastsatta med handsmidd spik. Dörrarna är obehandlade med handsmidda beslag och låshus. Möbler och övriga inventarier är ursprungligen från Carl Larsson gården då man tog med sig delar av gårdens möblemang när man inredde ”Spadarvet” efter den stora renoveringen 1897. Originalyttertak är träpärt (1897 bekläddes taket med taktegel från Backa Tegelbruk i Sundborn) och taket har en öppentakfort och på vinden är det sågspån som isolering. 1897 då Carl och Karin Larsson köper gården Spadarvet låter paret Larsson genomföra en omfattande renovering och Carl Larsson sätter sin prägel både på och inuti ”rättarbostaden”. Huset har också en utbyggnad som lät uppföras av Familjen Axel och Kersti Frieberg (Kersti, dotter till Carl och Karin Larsson). Då lät man också resa upp husets timmer från torpargrund till betongfundament samt att man lät dränera huset då man byggde en källare under den nya tillbyggnaden. Byggnaden är den f.d. vaktmästarbostaden som stod mellan gamla entré till Falu Lasarett och provinsialläkarens bostad nuvarande CKF (centrum för klinisk forskning).
 • Utmaning:
  Utmaningen har varit att få råd och stöd samt val av tidstypiskt material att kunna återställa och renovera hela fastigheten till ett tidstypiskt skick. under förutsättningarna att inget referensmaterial från 1580 finns att jämföra med.

Årets bidrag

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng