2023

Smidgården

 • Ort:Fryksås 248, Orsa
 • Typ av objekt:Timmerbyggnad med ett antal mindre byggnader inklusive bagarstuga.
 • Byggår:Familjen Länsmans med 2 minderåriga barn flyttade permanent till sin fäbodstuga för att leva av sina verksamheter inom byggnadsvård (Pers Bygg) och turistnäring (Smidgården) medrestaurantverksamhet. En huvudbyggnad uppfördes i huvudsak av timmer från den egna skogen samt en länga med utrymmen för övernattning. Dessutom har de små befintliga uthusbyggnaderna på diverse ängar renoverats på ett pietetsfullt sätt och ingår i den genuina fabodsmiljön och kan hyras av turister. Huvudbyggnaden stod klar 2005 och övriga objekt har tillkommit kontinuerligt under de senaste 15 åren
 • Övrigt:Hotellverksamhet bedrivs i byggnaderna.
 • Byggstart:
  Projektet påbörjade 2003 i form av huvudbyggnaden med plats för restaurant, inomhuspool, solfångare, spa och i huvudsak med timmer från den egna skogen. Därefter har mindre uthus restaurerats för uthyrning och med bibehållande av "uthuscharm". Detta har skett succesivt över åren. Ett eget sågverk har också installerats för att kunna ta till vara timmer av alla storlekar och även få fram härligt breda golvbrädor.
 • Omfattning, material och metod:
  Materialet är i huvudsak trä av furu och gran från den egna skogen. Gammalt taktegel har använts till takbeklädnad.
 • Bevarande - nyskapande:
  Huvudbyggnaden är uppförd 2005. Övriga byggnader är restaurerade mindre timmerbyggnader de flest från 1800-talet.
 • Utmaning:
  Att få in alla nödvändiga restaurantfunktioner integrerade i denna historiska miljö, samtidigt som krav från myndigheter måste uppfyllas på exempelvis hygien och miljö.
 • Resultat:
  Smidgården med dess små byggnader är en integrerad del and den fantastiska miljö som möter tillfälliga besökare såväl som närboende. Smidgården har i hög grad lyckats med att bygga och driva en verksamhet samtidigt som man bevarat karaktären och göra den tillgänglig för både boende och besökare från hela världen.
 • Övriga personer:
  Vid uppstartande av projektet hade familjen Länsmans god stöd och råd från dåvarande stadsarkitekten i Orsa, Anders Björklund.
 • Byggnadsvård för dej:
  För mig är spänningen i att kunna förstå historien och de människor som skapat den och se hur man kan ta till vara och bevara det mänskliga avtrycket i en modern värld.
 • Mer info:
  smidgarden.se

Årets bidrag

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng