2023

Timmerhuset Skärsjö

 • Ort:Skärsjö 42, Borlänge
 • Typ av objekt:Bostadshus, komplementbyggnad i timmer till äldre gård.
 • Byggår:Numera finns tre byggnader på tomten, från början fanns endast bostadshuset, en timmerstomme klädd i några olika typer av stående träpanel. Den lilla gården har varit i fastighetsägarens familj under många generationer. Under 1990-talet flyttades en liten timmerstuga innehållandes ett sovrum och en veranda till gården från en närliggande sjö. De två husen på gården kompletterades mellan åren 2015-2022 med ett nytt timmerhus, som är det som vi anmäler till tävlingen.
 • Byggstart:
  Projektet startades 2015 med en tanke om att tillskapa fler sovplatser samt badrum och kök inomhus. Fastigheten användes fram till dess med utedass och vatten i trädgården, inget vatten var indraget i de äldre husen. Det fanns en önskan om att inte förvanska de äldre husen och riskera problem med vatten och tätskikt. Dessutom fanns en önskan om att fortsätta bildandet av en gårdsmiljö, alltså addera fler mindre byggnader istället för att bygga till befintliga hus. Målet var att fler familjemedlemmar skulle kunna vistas på gården samtidigt och även under flera årstider.
 • Omfattning, material och metod:
  Huset är nytimrat, grunden och taket isolerat med linullsisolering. Fönster och dörrar och dess omfattningar är i trä. Målat utvändigt med falu rödfärg, ljus. Lertegel på taket, hängrännor i trä. Grunden består av slaggstenar som syllen vilar på. Stenarna har samlats in från t.ex. grannar i byn.
 • Bevarande - nyskapande:
  Hellre än att bygga till den befintliga huvudbyggnaden lades en kompletterande byggnadsvolym till. När den nya byggnaden skulle utformas avkodades områdets arkitektur. Byn är oskiftad och alla mindre hus och ladugårdar ligger tätt samlade, vid första anblick är det svårt att se var den ena gården slutar och den andra börjar. Majoriteten av husen är röda, med panel eller timmer. Det var därför en självklarhet att huset skulle vara rött och byggt i massivt trä. Sedan var det ju roligt att se på vilka sätt huset kunde efterlikna respektive skilja sig från de övriga byggnaderna. T.ex. vilken typ av timmerknut skulle det ha? Här valdes en laxknut för att ge ett lite stramt och tydligt avslut. Vilken typ av tak? Där valdes ett klassiskt lertegel, som på de två övriga husen. Hängrännorna blev i trä för att alla detaljer ska hänga samman. Allt ifrån bärande konstruktion till detaljer som fönsteromfattningar och hängrännor är i trä.
 • Utmaning:
  Den största utmaningen var att utforma en helt ny byggnad som kunde upplevas som en självklarhet i en mycket kompakt kulturmiljö.
 • Resultat:
  Huset är mycket uppskattat av alla olika generationer. Bad och toalett inomhus, möjlighet att diska och tvätta under tak och i värme. Ett separat sovrum som gör att de olika delarna i byggnaden kan användas separat utan att störa varandra. Det stora rummet som bildas under taket mellan de två delarna är en mycket uppskattad plats som erbjuder skydd för regn, skugga från stark sol och lä från den förhärskande vindriktningen. I framtiden hoppas vi kunna addera skjutdörrar enligt ritningen för att ytterligare kunna stänga igen för ex. vind och snö.
 • Övriga personer:
  Utöver familjens stora engagemang både i utformning och snickeriarbete med insättning av dörrar och fönster samt inredning i bad och kök så måste framförallt timmermannen lyftas fram, men tyvärr är han inte i livet längre. Utformningen av huset gjorde arkitekten Catharina Dahl Palmér och Sofie Campanello på Fabel arkitektur i samarbete med arkitekt Ylva Frid.
 • Byggnadsvård för dej:
  Vi på Fabel arkitektur arbetar med främst trä som byggnadsmaterial och har gjort det sedan starten 2012. Vi började med många restaureringsprojekt och märkte det stora engagemangen för både materialval och hantverksmässighet. Det ville vi få jobba med i alla våra projekt tänkte vi. Så i samarbete med ett stort antal bygghantverkare började vi fundera och skissa på hur all kunskap som finns om både materialet trä och förädlingen av det som byggnadsmaterial kunde bli aktuellt och synligt även i nyproduktion. Det kan handla om nya privata bostäder men även offentliga miljöer och större projekt. Det finns många vinster med detta, inte minst för den ekologiska hållbarheten, men även arkitektoniskt. Det behövs fler projekt som kan visa på hur vi kan förtäta städer och samhällen i samklang med befintlig bebyggelse, men utan att det varesig behöver bli en kopia av något äldre eller något som helt saknar koppling till omgivningen. Sedan är ju hantverk en fantastisk möjlighet att skapa detaljer på en byggnad, snygga möten, vackra kulörer levande material som åldras med värdighet.
 • Byggnadsvårdstipset:
  Ta hjälp av många andra kompetenser tidigt, skapa en grupp för att få ett bollplank för att frågor och beslut som dyker upp kan lyftas i gruppen och man kan få snabba och bra svar som leder processen framåt.
 • Mer info:
  Instagram: @fabelarkitektur #timmerhusetskärsjö #hoppihuset (ett exempel på ett annat projekt, detta i stolpverk istället för timmer) websida: www.fabelarkitektur.se

Årets bidrag

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng