2020-2021

Pellasladan, Yvradsvägen 3

  • Ort:Mora
  • Typ av objekt:Lada
  • Byggår:1592
  • Övrigt:Ladan finns på Zorns gammelgård.
  • Exteriör:
    Stefan Östberg ansvarade för restaureringen och uppförandet av Pellas-ladan på uppdrag av Zornmuseet 2016. Byggnaden är känd från Anders Zorns målning ”Midsommardans” från 1897. Restaureringen av denna byggnad illustrerar på ett bra sätt Stefans stora engagemang för bevarandet av Dalarnas allra äldsta timmerbyggnader byggda före 1600. Pellas-ladan är dendro-daterad till 1592. Jag önskar nominera Stefan Östberg till Dalarnas byggnadsvårdspris 2021 för att han under decennier i sitt yrkesliv som restaureringshantverkare medverkat till bevarandet av ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt genom flera olika initiativ bidragit till att öka kunskapen om det byggda kulturarvet i Dalarna samt på många olika sätt deltagit i arbetet att sprida denna kunskap både till allmänhet och till professionella kollegor inom olika yrkesområden, bland annat genom deltagande i många föredrag, kurser och seminarier för professionella aktörer inom byggnadsvårds-sektorn. Här följer ett axplock av de insatser Stefan har gjort genom åren; Inom ramen för sin verksamhet i företaget Byggnadsvård i Dalarna AB restaurerat ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Dalarna men även i andra delar i Mellansverige – t.ex. restaurering av ett flertal klockstaplar. Restaurerat flera byggnader på Zorns Gammelgård i Mora – däribland ansvarat för restaurering och återuppförandet av Pellas-ladan som är avbildad i Anders Zorns målning ”Midsommardans”. Haft uppdrag som länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Ledamot i styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen och där bland annat varit med och organiserat föreningens vår-resa till Dalarna med tillhörande årsstämma. Representerat Dalarna i samverkan mellan 10 regionala nätverk för byggnadsvårdsföretag och därigenom 2016 deltagit i etablerandet av den nationella branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen som nu organiserar 278 byggnadsvårdsföretag över hela landet. Se www.byggnadsvardsforetagen.se Deltagit i kompetensutvecklande kurser för erfarna restaureringshantverkare anordnad av Länsstyrelsen Gävleborg 1999-2000. Initiativtagare till – och central medverkande i - den serie av konferenser om medeltida träbyggande som Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, Dalarnas museum och Länsstyrelsen i Dalarna genomfört i Lima 2013, Mora 2014, Rättvik 2015 och Älvdalen 2016. Medverkat i en fortbildning för timmermän från Dalarna, arrangerad av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet och där Stefan stått för organiserandet på plats i Dalarna. Kursen genomfördes 5-6, 19-20 maj samt 15-16 september 2017 och fokuserade på medeltida träbyggande; Undersökningsmetodik - Medeltida virkesberedning - Studieresa. Tillsammans med Dalarnas museum och med stöd av länsstyrelsen tagit initiativ till och genomfört inventering av medeltida timmerhus i Dalarna 2015-2020. Medverkat i ett flertal publika föredrag om olika aspekter av byggnadsvård för allmänheten och för professionella utövare – både i Dalarna och i andra delar av landet.

Årets bidrag

Inga bidrag här än...

Tack för din röst!

{{confirmSuccessMsg}}

Hoppsan!

{{confirmFailMsg}}
Stäng