Personuppgiftspolicy

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. Dalarnas
Byggnadsvårdspris följer denna förordning.

Vad är en personuppgift?

Begreppet personuppgift innefattar all information som kan identifiera en nu levande enskild
person. Sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, adress, fotografier, ljudupptagningar
eller videoinspelningar.

Insamling

Dalarnas Byggnadsvårdspris behandlar personuppgifter i syfte att administrera och marknadsföra
tävlingen, men även i syfte att förmedla god byggnadsvård, exempelvis genom att belysa specifika
byggnadsvårdsprojekt och personer kring dessa.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med mailkontakt eller nominering av bidrag till
tävlingen kan alltså komma att användas i sociala medier, på hemsidan byggnadsvardspriset.se
samt i eventuellt redaktionellt utrymme kopplat till tävlingen.

Dalarnas Byggnadsvårdspris sparar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att
genomföra tävlingen och förmedlingsinsatsen Dalarnas Byggnadsvårdspris.

Genom att godkänna Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt
ovan.

Dina rättigheter

Förordningen innebär bland annat följande rättigheter:

  • Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter samt annan data vi har lagrad om dig, till exempel fotografier.
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system.
  • Du har rätt att få korrigering av uppgifter.
  • Du har rätt att återkalla samtycke i den mån samtycke används.

Har du frågor, vill begära utdrag, korrigering eller radering, kontakta oss på info@dalarnasmuseum.se

Personuppgiftsansvarig
Dalarnas byggnadsvårdspris administreras av Stiftelsen Dalarnas museum, 88 32 00 – 8349, 791
21 Falun, 023 – 666 55 00 info@dalarnasmuseum.se