Tävlingsvillkor

Du som är med och tävlar i Dalarnas byggnadsvårdspris godkänner att ditt bidrag och dina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med Dalarnas Byggnadsvårdspris personuppgiftspolicy. Läs mer här.

Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen medger du också att Dalarnas byggnadsvårdspris får använda materialet inom sin verksamhet; på Falu Rödfärgs och på Dalarnas museums sociala medier, på www.byggnadsvardspriset.sefalurodfarg.sewww.lansstyrelsen.se/dalarna samt www.dalarnasmuseum.se.

Vinnaren och publikens favorit kommer att meddelas personligen och informeras om att vara till förfogande för deltagande på prisutdelningen den 9 september 2023. Vinnaren och publikens favorit kan inte överklagas och det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter.

Dalarnas byggnadsvårdspris kan när som helst under processen plocka bort bidrag som inte uppfyller tävlingskriterierna eller på annat sätt inte platsar i tävlingen. Det samma gäller bidrag som bedöms vara olagliga, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.